Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

Aangesloten instituten en praktijken

De onderstaande instituten en praktijken zijn aangesloten bij het NRD.
Een A-aansluiting betekent dat een instituut of praktijk een aspirant aansluiting heeft. Een B-aansluiting betekent dat een instituut of praktijk een volledige aansluiting heeft en geheel volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling (PDD&B) werkt.
Sommige instituten en praktijken hebben meerdere vestigingen in Nederland. Wilt u zien of er een vestiging van de praktijken/instituten bij u in de buurt zit, klik dan op provincie van uw keuze in de kaart van Nederland rechtsonder op de site.

Het bestuur van het NRD is op de hoogte gesteld dat ook niet aangesloten zorgaanbieders op hun website claimen dat ze aangesloten zijn bij het NRD. Het bestuur neemt hiertegen juridische maatregelen. Alleen de onderstaande praktijken hebben een aansluiting.

aadyslexie www.aadyslexie.nl (NRD B-aansluiting)
BNT-consult www.bnt-consult.nl (NRD B-aansluiting)
Braams en Partners www.braams.nl (NRD B-aansluiting)
Chinski www.chinski.nl (NRD A-aansluiting)
Dyslexiecentrum Wijchen www.dyslexiecentrumwijchen.nl (NRD A-aansluiting)
Dyslexiezorg Noord-Nederland (DZNN) www.dznn.nl (NRD A-aansluiting)
Expertisecentrum Uniek www.expertisecentrum-uniek.nl
Kinder- en jeugdpsychologie Ilse Welp www.ilsewelp.nl (NRD B-aansluiting)

IWAL www.iwal.nl (NRD B-aansluiting)
Jesri www.jesri.nl (NRD B-aansluiting)
Maatschap voor Orthopedagogiek Brabant www.crto.nl
MB Kinder- en Jeugdpsychologie www.mbpsychologie.nl (NRD A-aansluiting)

OCRN www.ocrn.nl (NRD B-aansluiting)

Orthopedagogische Praktijk Ermelo www.orthopedagogie.nl (NRD B-aansluiting)
Praktijk PEP-Wiersma www.pepwiersma.nl (NRD B-aansluiting)

Praktijk van de Wiel www.praktijkvandewiel.nl (NRD A-aansluiting)
Praktijk Zij aan Zij www.zijaanzij.info
RID Regionaal Instituut voor Dyslexie www.rid.nl (NRD B-aansluiting)

Stichting Taalhulp www.stichtingtaalhulp.nl (NRD B-aansluiting)
Taalspurt www.taalspurt.nl (NRD B-aansluiting)

• Er is een bijna landelijke dekking voor dyslexiezorg met de bovenstaande aangesloten instituten en praktijken.

• De meeste gemeenten hebben contracten afgesloten met de instituten en praktijken die bij het NRD zijn aangesloten.