Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

Handreiking dyslexiezorg

juni 2014: De Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet voor gemeenten en samenwerkingsverbanden is verschenen. Deze handreiking moet ondersteuning bieden bij het realiseren van een integrale dyslexieaanpak in de regio. Er zijn adviezen in opgenomen over het partnerschap tussen gemeenten, onderwijs en zorg.

Lees meer...

Factsheet 3: procedure pre-intake

19 oktober 2015: Het zorgtraject voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie start met de beoordeling van het onderwijsdossier. Dit heet de pre-intake. Gemeenten - sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van dyslexiezorg - moeten ook hiervoor procedures hanteren. De kwaliteitsinstituten NRD en KD hebben een factsheet gepubliceerd met een doelmatige procedure. Dit is factsheet 3: procedure van de pre-intake.

Lees meer...

NKD is een feit. NRD en KD zijn opgeheven

januari 2017: 1 januari 2017 is een memorabele datum. Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) is een feit. KD en NRD zijn opgeheven. Kennis en ervaring van KD en NRD gaan niet verloren, maar worden verweven in de nieuwe organisatie.  

Lees meer...

Leerlingen met dyslexie niet discrimineren

9 februari 2016: Is het ‘eerlijk’ om iemand die in een rolstoel zit, aftrekpunten te geven bij lichamelijke opvoeding omdat het onderdeel turnen niet goed wordt uitgevoerd? Is het ‘gelijke beoordeling’ als een persoon die slecht hoort, toch een luistertoets moet maken? En is het rechtvaardig als leerlingen met dyslexie die geen spellingscontrole mogen gebruiken, worden afgerekend op spelling? Volgens het College voor Toetsen en Examens (CvTE) luidt het antwoord op de laatste vraag ‘ja’. Het NRD-KD, het kwaliteitsinstituut van dyslexiezorgverleners, is geschokt door de opstelling van het CvTE.

Lees meer...

NRD en KD presenteren zich samen op NOT

21 januari 2015: Op de onderwijsbeurs van 27 tot 31 januari 2015 presenteren het NRD en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) zich gezamenlijk op een website (www.nrd-kd.nl) en in één stand. 

Lees meer...

Alleen NRD-KD zorgverleners mogen dyslexieverklaring afgeven

10 februari 2016: De mogelijkheid om snel een dyslexieverklaring te kopen of te krijgen zonder dat er gedegen onderzoek is gedaan of er werkelijk sprake is van dyslexie, moet hard worden aangepakt. Dat stelt Remco Reij van de adviesraad van NRD-KD, kwaliteitsinstituut van dyslexiezorgverleners. Als er zorgverleners zijn die bij NRD-KD zijn aangesloten en zich schuldig lijken te maken aan dergelijke praktijken, dan worden zij stevig aan de tand gevoeld.

Lees meer...

Ouders en kinderen positief over dyslexiezorg

20 februari 2015: Kinderen met dyslexie en hun ouders zijn positief over de kwaliteit van dyslexiezorg in Nederland. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek met de CQ-index Dyslexie van het Nivel. Het NRD (Nationaal Referentiecentrum Dyslexie) is een van de initiatiefnemers van dit onderzoek. Zowel NRD als het KD (Kwaliteitsinstituut Dyslexie) vinden deze kwaliteitsmeting van de dyslexiezorg onmisbaar.

Lees meer...

Simulatie bij dyslexie

april 2016: In het begin van het jaar woedde een discussie over het gemak waarmee dyslexieverklaringen te krijgen zijn om meer studietijd te regelen en er zelfs financieel beter van te kunnen worden. Tom Braams schreef in Ortopedagogiek Onderzoek en Praktijk een artikel over 'Simulatie en klachtenoverdrijving bij dyslexie'.

Lees meer...