Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

NRD

Het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) is een stichting die erop toeziet dat het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B) op een juiste manier wordt uitgevoerd en geïnterpreteerd. Dit protocol is geaccordeerd door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en in maart 2007 aangeboden aan de minister van VWS. In mei 2013 is een nieuwe, aangescherpte versie van het protocol verschenen: PDD&B 2.0.

Om de kwaliteit en het zorgaanbod voor de diagnostiek en behandeling van dyslexie te monitoren heeft het NRD de Nationale Databank Dyslexie (NDD) ontwikkeld. Hierin wordt informatie over de diagnostiek en behandeling van dyslexie bij alle cliënten van aangesloten instituten en praktijken verzameld. Met deze informatie kan de kwaliteit van zorg worden verbeterd en kunnen richtlijnen en protocollen worden aangescherpt.

Het NRD voert een kwaliteitszegel en registreert de dyslexiezorgaanbieders. Het NRD is hiermee de brancheorganisatie van deze beroepsgroep. Op deze manier bevordert het NRD het zorgaanbod voor kinderen (en volwassenen) met dyslexie conform de hoogste kwaliteitseisen die beschikbaar zijn.

Op basis van de gegevens uit de Nationale Databank Dyslexie is bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de 'Monitor curatieve GGZ in 2009' verschenen. Hierin is ook aandacht voor dyslexiezorg. Zorgaanbieders aangesloten bij het NRD hebben hiervoor de meeste gegevens geleverd.

Download hier de folder van het NRD.