• Home
  • Lettergrootte - | = | +

Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

Vergoeding

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van dyslexiezorg voor basisschoolleerlingen. Zij hebben deze taak overgenomen van zorgverzekeraars. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Scholen treden op als poortwachter. Een leerkracht of intern begeleider geeft, als er een vermoeden van dyslexie bestaat, eerst extra aandacht in de klas. Is dat niet voldoende dan volgt drie tot zes maanden intensieve (drie keer per week minstens twintig minuten) begeleiding. Mocht een kind daarna nog altijd onvoldoende scoren op genormeerde toetsen, dan verwijst de school het kind door voor onderzoek. De ouders melden het kind aan bij een gekwalificeerde dyslexiezorgverlener (aangesloten bij het NRD) die een contract heeft met de gemeente. Het vermoeden van dyslexie én de geboden begeleiding moet de school wel duidelijk hebben gedocumenteerd in het leerlingdossier.

De gemeente waarin de ouders en het kind wonen, vergoeden het onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat het kind ernstig dyslectisch is dan wordt de behandeling ook vergoed.
De voorwaarde is dat een kind op de basisschool zit.
Een tweede voorwaarde is dat het moet gaan om zogenaamde 'ernstige enkelvoudige dyslexie'. Dyslexie komt namelijk regelmatig gecombineerd voor met andere stoornissen zoals ADHD, de zogenaamde 'meervoudige dyslexie'. In de Richtlijn (klik voor download) is vastgelegd welke kinderen met gecombineerde stoornissen toch in aanmerking kunnen komen voor vergoede dyslexiezorg.

 

Klik voor
Leerlingdossier Masterplan Dyslexie, NRD en KD) (pdf)
Toelichting vergoedingsregeling Masterplan dyslexie, NRD en KD (pdf)